Otvorené po telefonickom dohovore +421 944 635 932

História skautského múzea

Skautské múzeum Václava Rubeša v Ružomberku (SKM) vzniklo 22.02.1997 predovšetkým zo snahy zachovať dôkazy o skautskej činnosti v strednej Európe. Ďalším silným argumentom bolo vytvoriť archiválnu dokumentáciu po nútenej izolácii “východného bloku” pred ostatným svetom a predovšetkým mladým ľuďom prostredníctvom múzea priblížiť život skautského hnutia v jednotlivých národných organizáciách.

Širokospektrálne výstavné plochy SKM predstavujú vzácnu zbierku nadnárodných skautských dokumentov, zobrazujúcich historický vývoj svetového aj nášho skautského hnutia, bohatú paletu činností jednotlivých vekových kategórií; návštevníka zaujmú zbierky odznakov, vyznamenaní, vlajok, krojových súčastí, nášiviek, skautskej filatelie, kroník, fotografií, pohľadníc, skautských pečiatok, grafiky a i., nevynímajúc pozoruhodnú činnosť exilovú činnosť členov Českého a Slovenského skautingu v zahraničí.

Václav Rubeš - Akela
Zakladateľ skautského múzea Václav Rubeš - Akela
Správca skautského múzea Juraj Baláž - Vrták

Významný podiel na činnosti SKM tvorí fototéka, diatéka, filmotéka, videotéka, gramotéka, odborná archívna knižnica a všeobecná skautská knižnica, ktoré disponujú jedným z najkompletnejších skautských knižných, časopiseckých a publikačných fondov. Ku knižnici patrí aj študovňa a možnosť prezenčného štúdia literatúry.

Všetky tieto materiály poskytujú najmä možnosť štúdia, ktoré najčastejšie využívajú študenti vysokých škôl s pedagogickým zameraním a dospelí členovia skautingu v príprave na vodcovské skúšky a ich záverečné písomné práce. Audiovizuálne prostriedky slúžia na tvorbu príležitostných relácií a besied. Doterajšie zbierky SKM v Ružomberku, ktoré dosahujú už 13 000 archiválnych predmetov, sa často stávajú predmetom výstav s lokálnym aj širším nadregionálnym pôsobením.

stvorec
Správca skautského múzea Juraj Burgan - Pedro
Jozef Kardoš - Zmrzlinár
Správca skautského múzea Jozef Kardoš - Zmrzlinár

História skautského múzea

1997 - 2012

Václav Rubeš - Akela zakladá Skautské múzeum v Ružomberku, pod patronátom primátora mesta Ružomberok JUDr. Juraja Čecha a Emílie Janotovej. Slávnostné otvorenie sa koná dňa 22. 2. 1997 v priestoroch na Bernolákovej ulici č. 45 v Ružomberku.

Pod gesciou Skautského múzea, zakladá Václav Rubeš - Akela Skautskú univerzitu a tiež organizuje Medzinárodné stretnutia skautských zberateľov v Ružomberku.

2012

Na počesť a pamiatku zakladateľa Skautského múzea, sa pomenovanie múzea dopĺňa o meno jeho zakladateľa, ktorý nás navždy opustil dňa 15.10.2012.

2012 - 2018

Juraj Baláž - Vrták je menovaný za správcu Skautského múzea Václava Rubeša. Skautské múzeum sa sťahuje do nových, vhodnejších a reprezentatívnejších priestorov na Námestí slobody 10 (Björnsonov dom).

Skautské múzeum sa transformuje z pod 9. zboru Laca Krónera v Ružomberku na samostatnú právnu zložku v rámci Slovenského skautingu. Skautské múzeum je zapísané do Slovenského národného registra múzeí a galérií pod Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

2018 - 2022

Juraj Burgan - Pedro je menovaný za správcu skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku.

2022 - súčastnosť

Jozef Kardoš - Zmrzlinár je menovaný za správcu skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku.

Počet návštevníkov od roku 1997
0
Počet zbierkových predmetov a archiválií
0
Počet rokov fungovania Skautského múzea
0
Počet konzultácií a bádaní v archíve múzea
0

Nejaké otázky?

Zavolajte nám na číslo +421 944 635 932

Skautské múzeum – created by Juraj Baláž – Vrták © 2024 All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use